A kegykép országjárásának ajándéka

Mi görögkatolikusok a kegykép „csodáját” is megéltük körútja alkalmából. Ez idő alatt ugyanis, – március 20-án – Ferenc Pápa a bizánci rítusú katolikusok számára megalapította a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyházat. Ezzel az egri és esztergomi érsekséggel egyenrangúvá emelte egyházunkat. A Hajdúdorogi Egyházmegyét, Debrecen székhellyel metropolitai székké emelte, amelynek első metropolitájává (érsekévé) Kocsis Fülöpöt nevezte ki, aki korábban egyházmegyés püspökként vezette. A mi egyházszervezetünket a Miskolci Apostoli Exarchátust (kormányzóságot) egyházmegyei rangra emelte, melynek megyéspüspökévé az eddigi kormányzót, dr. Orosz Atanázt emelte. Megalapította a Nyíregyházi Egyházmegyét is, a Hajdúdorogi Egyházmegyéből leválasztott területből, a Hajdúdorogi Metropolitai Szék szuffragáneusává (rész egysége) téve, ideiglenes vezetőjévé pedig kinevezte dr. Orosz Atanáz püspökünket.