Monthly Archives: május 2016

Pünkösd – A Szentlélek eljövetelének ünnepe

 • Áldás után az elsőáldozókkal átmegyünk a parókia közösségi termébe agapéra. Ott a szülők ünnepélyes keretek között megáldják gyermekeiket. Szeretettel hívok mindenkit a parókia udvarra beszélgetésre, az elsőáldozókkal való együttörvendezésre, egy kis frissítő elfogyasztására.
 • Templombúcsút tartunk ma Bodrogolasziban. Fél 12-kor kezdődik az ünnepi szentliturgia.
 • Holnap, Pünkösdhétfőn a Szentháromság ünnepét tartjuk körmenettel, olajkenettel s részt veszünk a Szent Erzsébet körmeneten is. Utána templomunkban fogadjuk a Szent Erzsébet zarándokúton Kassa felé tartókat.
 • Május hónapban minden délután 17.30-tól a parakliszt imádkozzuk, utána 18,00 órától liturgiát végzünk.
 • Szerdán este a liturgia után imacsoportunk imádságos alkalma lesz.
 • A pünkösd utáni hét szabad hét, nincs böjti sem bűnbánati nap.
 • Jövő vasárnap Mindenszentek vasárnapja lesz.

Anyák napja templomunkban

Ünnepi programra invitálták az édesanyákat az Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda kisgyermekei. A templomban adták elő anyák napi műsorukat. Szeretetüket nem csak versekkel, és énekkel, de általuk készített ajándékokkal is kifejezték a kicsik.

Május 8. – Az első egyetemes zsinat igazhitű atyáinak emléke

 • Május hónapban hétköznapokon este 18 órától végzünk szentliturgiát. A liturgiák előtt fél hattól a parakliszt imádkozzuk.
 • Szerdán este a liturgia után imacsoportunkkal imaórát végzünk.
 • Pénteken fél 5-től az elsőáldozásra készülőknek próba lesz.
 • Szombaton halottak szombatja lesz. A hramotás szentliturgiát reggel fél 8-tól végezzük
 • Jövő vasárnap a Szentlélek eljövetelének ünnepét tartjuk, egyben elsőáldozás is lesz templomunkban. az ünnepi liturgiát 10 órakor kezdjük.
 • Úgyszintén jövő vasárnap lesz Bodrogolasziban a templom Búcsúünnepe, melyre Rojkovich atya szeretettel hív mindnyájunkat.