Monthly Archives: november 2015

Virrasztás

VIRRASZTÁSOS MEGEMLÉKEZÉS SÁROSPATAKON
BOLDOG ROMZSA TEODOR FÖLSZENTELT VÉRTANÚRÓL

romzsatodor

2015. november 6-án

17:00 Imaóra (IX. a kispataki kápolnában) –

és gyertyagyújtás a rózsakertben a Romzsa mozaiknál

Továbbiak a Szent Péter és Pál főapostolok templomában:

18:00 Alkonyati Zsolozsma

19:15 Reggeli Zsolozsma

20:30 Szent Liturgia

21:45 Szentségimádás

22:15 Rózsafüzér

23:00 Kisesti Zsolozsma

23:30 Pannachida az elhunytakért, Gyertyás körmenet és

Éjféli Zsolozsma